Szkolenia  bhp

 • wstępne
 • okresowe

Sporządzanie dokumentacji bhp

 • Tworzenie instrukcji ogólnych, stanowiskowych
 • Prowadzenie wymaganych prawem rejestrów : pracowników młodocianych, chorób zawodowych i wypadków przy pracy

Opracowanie ryzyka zawodowego

 • Analiza i ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy
 • Określanie koniecznych środków ochrony indywidualnej
 • Tworzenie procedur przydziału i stosowania  środków ochrony indywidualnej

Postępowanie powypadkowe

 • Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy
 • Powołanie zespołu powypadkowego
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku
 • Sporządzenie protokołu powypadkowego
 • Sporządzenie karty statystycznej wypadku

Analiza stanu bezpieczeństwa

 • Przeprowadzanie audytów bhp , środowiska i jakości  zgodnie z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004

Dokumentacja kadrowa i ZUS

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Sporządzanie dokumentacji płacowej
 • Deklaracje ZUS
 • Rozliczenie PFRON

Zakres moich usług